ข้อควรระวัง

อะไรที่สามารถใช้กับเครื่องย่อยเศษอาหารได้

สามารถใส่ลงเครื่องได้

ผลไม้

กระดูกอ่อน/ก้างปลา

เปลือกผักผลไม้

ผัก/ก้านผัก

อาหารที่เหลือจากมื้ออาหาร

อาหารทิ้งไว้ค้างคืน

ไม่สามารถใส่ลงเครื่องได้

น้ำมัน

ไขมันและเนย

อาหารแช่แข็ง

บรรจุภัณฑ์อาหาร